STERİLLƏŞDİRMƏ

Sterilləşdirmək”dən f.is.
STERİLİZƏ
STERİLLƏŞDİRMƏK

Digər lüğətlərdə