SUÇƏKƏN

is. Suyu canına çəkən, hopduran kağız.
// Suçəkən (suqurudan) kağız – bax suçəkən.
SUÇ
SUÇİÇƏYİ

Digər lüğətlərdə