SUÇİLƏYƏN

bax susəpən.
…Mehtər əlində xəlbir, üzü samanlı; birinin əlində süpürgə, suçiləyən və Gülpəri də gəlirlər. Ü.Hacıbəyov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • SUÇİLƏYƏN suçiləyən bax susəpən
SUÇİÇƏYİ
SUÇLU

Digər lüğətlərdə