SUDAŞIYAN

is.
1. bax suçu 1-ci mənada.
2. İçmək, sulamaq, işlətmək və s. üçün su aparan, su daşıyan maşın və s.
SUÇU
SUDUR

Digər lüğətlərdə