SUFBALIĞI

is. zool. Xanı balığı fəsiləsindən qiymətli bir balıq.
SUF
SUFƏRƏSİ