TALAMAQ

f. Qarət etmək, çalıb-çapmaq, soyub talan etmək.
Oradan töküldülər bazara, tamam dükanları və karvansaraları taladılar. M.F.Axundzadə.

// Var-yoxunu güc, ya hiylə ilə əlindən almaq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • TALAMAQ TALAMAQ (müxtəlif mənalarda) O əfsər ki, yurdunu; Görənlər bilir bunu; Viran qoyur, talayır (M.Rahim); ÇAPIB-TALAMAQ [Knyazlar:] Əhalini çapıb-taladıl
  • TALAMAQ soymaq — çapmaq
TALAMA
TALAN

Digər lüğətlərdə