TARAQ-TARAQ

is. Təkrar edən, davamlı taqqıltı səsi.
Mədəniyyət evinin yeni binasında taraq-turuq səsindən qulaq çatlayırdı. M.İbrahimov.
Hey atılır güllələr; Atılır taraq-taraq. B.Vahabzadə.

TARAKAN
TARAQ-TURUQ

Digər lüğətlərdə