TOVLANMA

Tovlanmaq”dan f.is.
TOVLAMAQ₂
TOVLANMAQ

Digər lüğətlərdə