UÇURMAQ₁

bax uçurtmaq 1 Quşları uçurmaq. Planer uçurmaq. Badban uçurmaq.
– Budur, xəyal məni yerdən uçurur; O mənə göylərdə aşiyan qurur. S.Vurğun.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • UÇURMAQ uçurmaq bax dağıtmaq
  • UÇURMAQ sarsıtmaq
  • UÇURMAQ yıxmaq — devirmək — dağıtmaq

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • UÇURMAQ UÇURMAQ – QURMAQ Belədir insan, bir yandan uçurur, bir yandan qurur (S.Vurğun). UÇURMAQ – TİKMƏK Özün yaxşı bilirsən ki, mən istədiyimi tikərəm və tik
UÇURMA₁
UÇURMAQ₂

Digər lüğətlərdə