UDDURMA

Uddurmaq”dan f.is.
UD₂
UDDURMAQ

Digər lüğətlərdə