UDULMA₁

Udulmaq1”dan f.is.
UDULMA₂
UDULMAQ₁

Digər lüğətlərdə