URNA

is. [ lat. ]
1. Yandırılmış cənazənin külünü saxlamaq üçün qab.
2. Seçki qutusu; səsvermə qutusu.
URLU
UROLÓGİYA

Digər lüğətlərdə