USURY

n 1. sələmçilik, müamiləçilik; to practise ~ sələmçiliklə / müamiləçiliklə məşğul olmaq; 2. sələmçilik faizi

USURPER
UTENSIL