VEİS

güc, qüvvət; möhtac olan; kasıb, yoxsul.
VAZEH
VENİAMİN