VENİAMİN

sağ əl; ən sevimli arvadın oğlu; ağsaqqalın oğlu; səadət; güc.
VEİS
VERDİ