VİLAYƏT

ölkə, məmləkət, əyalət; müqəddəslik.
VİDADİ
VİLDAN

Digər lüğətlərdə