VİNT

[ rus. ]
1. Burğulu mıx, burğu şəklində olan mıx. Vintlə bərkitmək. Vinti boşaltmaq.
// dan. Ümumiyyətlə, yivli şeylər: şurup, bolt və s.
[Məmməd:] Bir kranı və ya vinti burmaqda kompressorların və ya motorların işini nizama salırlar. C.Cabbarlı.

2. Gəmi, yaxud təyyarəni hərəkətə gətirən mexanizmin fırlanan vala bənd edilmiş burğu şəkilli hissəsi; pər, pərvanə.
◊ (Bir) vinti çatmır dan. – gic, ağlı çatışmayan adam haqqında.
Vintini burmaq dan.1) işə salmaq.
[Səfər bəy:] Yaxşı! Yaxşı! Axund, bu Qənbərqulu maşın kimi bir şeydir, bir kərə ki, vintini burdun, … danışacaq. B.Talıblı;

2) bir az çəkmək, yığışdırmaq, qabağını almaq.
VİNİL
VİNTAÇAN

Digər lüğətlərdə