WATERCOURSE

n 1. axın, sel; çay; çayın qolu; kanal; 2. məcra, çay yatağı

WATER-WITCH
WATERED