XƏBƏR-ƏTƏRSİZ

zərf Xəbərsiz, izsiz, soraqsız.
XƏBƏR-ƏTƏR
XƏBƏRÇİ

Digər lüğətlərdə