XƏBTİ-DİMAĞ

bax xəfti-dimağ.
Səndə vardır nişani-xəbti-dimağ; Səni lazımdır eyləmək bəs dağ. S.Ə.Şirvani.

XƏBİSLİK
XƏCALƏT

Digər lüğətlərdə