XURŞİDVƏŞ

sif. [ fars. ] klas. Günəş kimi gözəl, günəş camallı.
Qoyma, ey xurşidvəş, gözdən məni şəbnəm kimi. Qövsi.

XURŞİD
XURT

Digər lüğətlərdə