XURT

xurt düşmək – bihuş olub sərilmək. Qız xörəyi hazırlayıb bihuşdarını da daxil elədi içinə, gətdi ortalığa.
Səlim bir az yeyənnən sora xurt düşdü. (Nağıl).

XURŞİDVƏŞ
XURUŞ

Digər lüğətlərdə