XYLOPHONE

n ksilofon (kiçik qutu üzərinə bənd edilmiş ağac lövhəciklərdən ibarət, toxmacıqlarla çalınan musiqi aləti)

XYLONITE
Y

Digər lüğətlərdə