YALLAMA₁

Yallamaq1”dan f.is.
YALLAMA₂
YALLAMAQ₁

Digər lüğətlərdə