YALLAMA₂

zərf Yalından tutaraq.
Safo da bilir, cayıl, ağzıboş vaxtlarımda hər əlim ilə bir xam atı qaçaraqda quyruğundan saxlayar, hər birisini yallama minərdim. S.Rəhimov.

YALQUZAQ
YALLAMA₁

Digər lüğətlərdə