YARN-SPINNER

n 1. əyirici, iplik əyirən fəhlə; 2. məc. müxtəlif hekayətləri danışmağı sevən adam (öz sərgüzəştləri və s. haq.)

YARN-DYED
YARROW