YAW

v 1. av. kursundan sapmaq, marşrutdan / yolundan çıxmaq / sapmaq; 2. dən. axınla üzmək

YATAGHAN
YAW-YAW