YEA

yea1

n 1. razılıq, müsbət cavab; 2. amer. lehinə səs; ~s and nays adbaad səsvermə; The yeas were 120, the nays 60 Lehinə 120, əleyhinə 60 səs verildi;

◊ Let your yea be yea Öz sözünün / sözünüzün üstündə dur / durun

yea2

adv hə, beli

YAWN
YEAN