YEKƏ YERDƏN DANIŞMAQ

lovğalıq etmək, lovğa-lovğa danışmaq.

YEDİYİNİ ZƏHƏRƏ (ZƏHRİMARA) DÖNDƏRMƏK
YEL DƏYMƏMİŞ