YELLOW-LIVERED

adj d.d. ağciyər, qorxaq, ürəksiz, cəsarətsiz

YELLOW-HAMMER
YELLOW PAGES