YERƏ DÜŞMƏYƏ QOYMAMAQ

tez alınmaq, sürətlə satılmaq, paylanmaq.

YERƏ BATMAQ
YERƏ GİRMƏK