YERƏ MIXLANMAQ

qorxudan, həyəcandan və s.-dən hərəkət edə bilməmək, tərpənməmək, donub-qalmaq; ~ yerində quruyub qalmaq.

YERƏ QOYMAQ
YERƏ SOXMAQ