YOLA DÜZƏLMƏK

getməyə başlamaq, səfərə çıxmaq; ~ yola çıxmaq, yola düşmək, yolun ağına düşmək, yolu əlinə almaq, yol almaq.

YOLA DÜŞMƏK
YOLA GETMƏK