YURDUNA SÜPÜRGƏ ÇƏKİLMƏK

ocağı yerlə bir edilmək, dağıdılmaq, viran edilmək; ~ yurduna su ələnmək.

YURDUNA SU ƏLƏNMƏK
YURDUNDA BAYQUŞLAR ULAYIR