YURDUNDA BAYQUŞLAR ULAYIR

ev-eşiyin yiyəsiz və sahibsiz olduğunu, ailədən, nəsildən heç kimin qalmadığını bildirən ifadə; ~ ocağı sönmək (qaralmaq), evi dağılmaq; ocağından tüstü çıxmamaq.

YURDUNA SÜPÜRGƏ ÇƏKİLMƏK
YURDUNDA TURP ƏKMƏK