YUVASI DİMDİYİNDƏDİR

köçəri həyat sürmək, yerini tez-tez dəyişmək mənasında işlədilən ifadə.

YURDUNDA TURP ƏKMƏK
YÜKSƏK TUTMAQ