ZƏBƏRCƏD

is. [ ər. ] Keçmişdə qiymətli daşlardan sayılan, zümrüdə bənzəyən yaşıl rəngli daş. Sabahısı gün qız oğlana bir zümrüd göndərdi.
Oğlan getdi bazara, bir dənə zəbərcəd alıb qoydu bının yanına, qeytərdi dala. (Nağıl).
Mina qəddin zəbərcəddi; Nə desən cana minnətdi. Qurbani”.
Çəpkənin yaxasındakı zümrüd və zəbərcəd düymələri altından tellərinə sancdığı badam şəkilli almaz cıqqa … görünürdü. M.S.Ordubadi.

ZƏBƏR
ZƏBƏRDƏST

Digər lüğətlərdə