ZƏR-ZİBA

fars. zər – qızıl + ziba – bəzəkli

1. Bərli-bəzəkli paltar, bahalı parça.

2. Qızıl-gümüş, cəvahirat, qiymətli şeylər. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Dastanda 2-ci mənada işlənir.

Şəhərin yerində kotan əkərəm,

Zər-zibasın Çənlibelə çəkərəm,

Misri qılınc çəkib al qan tökərəm,

Dəlilərim bu şəhərdə qalıbdı.

                                    (“Qulun qaçmağı”)

ZƏNƏN
ZƏRBAB FARS

Digər lüğətlərdə