ZAHİRİ

sif. [ ər. ] Xarici görünüşcə, üz tərəfdən, zahirdə olan (batini müqabili). Zahiri görünüş. Zahiri oxşarlıq. Zahiri gözəllik.
[Oğlan] bütün zahiri əlamətlərinə: gözlərinin rəngi və üzünün cizgilərinə görə rus idi. M.Rzaquluzadə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ZAHİRİ xarici — üzü
ZAHİRƏN
ZAHİRİLİK

Digər lüğətlərdə