ZİNDƏ FARS

Diri, canlı.

Heydər bəyəm, nə mürdəyəm, nə zində,

Heç bilmirəm nə məzhəbdə, nə dində;

Atam, anam məni görsə bu gündə

Heç xəbər almazlar haralı canım.

                                         (“Heydər bəy”)

                              *

Kim görüb dünyada cavan, ya qoca,

Sağlar mənzil edə günbəzdə gecə,

Ölüm eydir bu günlərə qalınca,

Zindəykən murdəyə mən mehman oldum.

                                           (“Dilsuz və Xəzangül”)

ZİNDAN1 FARS
ZİNDƏGANIM