ŞƏBƏKƏ

is. [ ər. ]
1. Ağacdan, metaldan, daşdan, məftildən qayrılmış tor, hörgü, barmaqlıq; ornament. Pəncərə şəbəkəsi. Qapı şəbəkəsi.
// Toraoxşar, toru xatırladan şey; tor.
2. Hər hansı bir yerdə müxtəlif istiqamətlərdə yolların, rabitə xətlərinin, kanalların və s.-nin məcmusu. Dəmiryol şəbəkəsi. Elektrik şəbəkəsi. Telefon xətlərinin şəbəkəsi.
3. Hər hansı bir ərazidə yerləşən oxşar idarələrin, müəssisələrin və s.-nin məcmusu. Müalicə şəbəkələri. Ticarət şəbəkəsi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ŞƏBƏKƏ tor
  • ŞƏBƏKƏ məhəccər
  • ŞƏBƏKƏ qəfəs — barmaqlıq
ŞƏBƏDƏBAZ
ŞƏBƏKƏÇİ

Digər lüğətlərdə