ƏR

f. «əgər»in qısaldılmış forması əgər, əgər ki (əsasən şeirdə işlədilir).

ƏNZAR
ƏRAB

Digər lüğətlərdə