ABAXAN

ata xan, əmi xan, böyük xan. Bunu «güclü axan, sürətli axan» kimi də izah edirlər.
ABAÇI
ABAKAR