ABDAL

abdal bax sərsəri; dərviş 1

ABCO
ABDƏSTXANA

Digər lüğətlərdə