ABDAL

Anadolu və Əfqanıstanda yaşayan türk tayfalarından biri; bilikli, qanacaqlı.
ABBASŞƏRİF
ABDALBƏY

Digər lüğətlərdə