TUF

[ lat. tofus-dan] Vulkanik və ya çökmə mənşəli məsaməli dağ süxuru (tikinti materialı kimi işlədilir).
[Zəylik yatağını] təşkil edən süxurlar əsas etibarilə yura dövrünün porfiritləri, tufları və əhəngdaşılarıdır. M.Qaşqay.

Etimologiya

  • TUF lat. tophus – məsaməli süxur
TUALÉT
TUFAN

Digər lüğətlərdə