AĞCA

Təmiz, ağappaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AĞAYIL
AĞCA BÜRCLÜ

Digər lüğətlərdə