AGAH

Farsca agahanidən (məlumatlandırmaq) məsdəri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AFTAB
AĞ1

Значение слова в других словарях