ALICAN

"Alı"nın əzizləmə forması; böyük ürək sahibi; əziz oğlan.
ALICA
ALIXAN