ALƏMŞAH

aləmin şahı, dünyanın hökmdarı.
ALƏMGİR
ALXAN